KIA HIWA RA KIA HIWA RA

He mihi kau ake ki a koutou, tatou hoki e noho pai ana kei waenganui te mahanatanga a o tatou whanau huri noa. The Board makes this statement in relation to speculation surrounding the Kaumaatua flats. The Board has worked through a process, complied with policy and regulations, and offered alternate options to the party concerned. The board is satisfied that it has done all that it can do, in balancing the interests of the the affected parties, the iwi, and the Boards beneficiaries as a whole.
Heoi ano, kua tau te rangimarie mo ake, mo ake tonu ake
]]>