Where do you go to celebrate Matariki?

\"Matariki\"

Ka noho tahi te whānau i te Matariki kia ora ai rātou i te takurua, kua kōrero hoki mō te tau ka taha me te tau kei te tū iho. Koinei te wā e hoki ai ngā mahara ki ngā tūpuna me ā rātou mahi, he wā e ākona ai te whakapapa. Ko te tito waiata, ko te wānanga tikanga me te tuku iho i ēnei kōrero ki ngā reanga e piki ake. [divider icon=\”star\” style=\”simple\”]

Waitaha Kohanga Reo Matariki full programme

\"Waitaha  

Waitaha iwi Matariki Programme 

[caption id=\"attachment_4912\" align=\"alignleft\" width=\"620\"]\"MatarikiPgrogramme\" Click for the larger image[/caption]]]>