whenua | Waitaha Archives

Reference SiteMapsImagesSummaries & TranscriptsMultimedia
Karangaumu
Te Kai O Te Namu
Mauao
Maungaruahine
Otanewainuku
Otara
Otawa
Papamoa Hills
Te Rae o Papamoa
Maikukutea (Te Akau)
Hinepoto
Kōpūkairoa
Maraeroa
Maungatapu
Motuopuhi Island
Ngā Ihu
Owharo
Puwhenua
Te Ahipuaki Pa & Te Puata Pa
Te Houhou
Te Namunamu
Te Okere o Atua Matua
Te Pitaratara o Karikaroa
Te Pohue & Surrounding Sites
Te Puke
Te Ri o Hakaraia
Te Taumata